Vi udfører:

 • Belægninger: Anlæg af indkørsler, terrasser og gangarealer i klinker, beton og granitmaterialer.
 • Kantsten: Sætning af kantsten i forskellige materialer.
 • Græsplæner: Omlægning og nyanlæg af græsplæner.
 • Rullegræs: Levering og udlægning af rullegræs.
 • Beplantninger: Levering og plantning af hække, buske, træer, stauder, blomsterløg m.v.
 • Havehegn og inventar: Levering og opsætning af træhegn, stakitter, pileflet, pergolaer, espalier m.v.
 • Stubfræsning: Hurtig og effektiv bortfræsning af stubbe.
 • Rydning: Rydning af haver og grønne arealer, herunder belægninger, græsplæner, hække, buske m.v.
 • Beskæring: Beskæring af frugttræer, prydbuske og træer m.v.
 • Hækklipning: Klipning af hække, pur m.v.
 • Græsslåning: Klipning af store og små græsarealer.
 • Vertikalskæring: Luftning af græsarealer og fjernelse af mos.
 • Topdressing: Topdressing af græsplæner med f.eks. en blanding af sand og kompost.
 • Eftersåning: F.eks. eftersåning af plæner efter vertikalskæring.
 • Gødskning
 • Vedligeholdelse: Vi sørger for et flot udeanlæg hos private, ved virksomheder og offentlige institutioner.

 Få et uforpligtende tilbud:

 Vi kommer gerne på besøg og giver et gratis og uforpligtende tilbud på dit haveprojekt.

 Ring 74720805 eller send en mail til info@hojmosehavecenter.dk