Gro-Garanti

Højmose Havecenter yder GRO-GARANTI på alle flerårige haveplanter i én vækstsæson,  såfremt planterne har været behandlet korrekt. GRO-GARANTIEN dækker ikke hækplanter/barrodsplanter, planter plantet i krukker, frostskader, tørkeskader, samt planter plantet på sommerhusgrunde.
Planter byttes inden for et år mod forevisning af plante, etiket og kassebon.